Soroptimist Club Ede

Club Ede is opgericht in 1996 en telt momenteel 43 leden, van wie de oudste geboren werd in 1923 en de jongste in 1976. Niet alleen de spreiding over leeftijdsgroepen is groot, ook de spreiding over beroepen is aanzienlijk. Bekijk de ‘Wie zijn wij’ pagina om ons te leren kennen.
Elke maand komt de club bijeen in Restaurant Buitenzorg in Ede en dan worden diverse thema’s besproken. Tevens zijn er enkele malen per jaar kleine kringbijeenkomsten en tafelgesprekken.

Het jaarthema van onze voorzitter van dit jaar is “Verbinding”.

Soroptimist Club Ede maakt deel uit van een wereldwijde organisatie met bijna 100.000 vrouwelijke leden. Soroptimist International steunt projecten die gericht zijn op het verbeteren van de positie van meisjes en vrouwen.
Om geld in te zamelen organiseren wij als club jaarlijks Movie and More, een filmavond in Cinemec. In de afgelopen 11 jaar hebben we meer dan 160.000 euro bijeengebracht.
De volgende Movie and More zal plaatsvinden op dinsdag 13 maart 2018. We hebben weer een mooie film: “Difret”, het speelfilmdebuut van de Ethiopische regisseur Zeresenay Mehari met als uitvoerend producent Angelina Jolie. Vanwege het grote succes vorig jaar zal er ook weer gesmuld kunnen worden van een buffet. De opbrengsten zijn bestemd voor het project dat wij steunen: Confidence Centre in India, van Justice and Care.

Laatste nieuws

  • Op 13 maart 2018 wordt de film Difret vertoond tijdens de twaalfde Movie and More. Al sinds mensenheugenis is de ‘telefa’ een geaccepteerde traditie op het Ethiopische platteland – huwelijk door ontvoering. Maar niet elke vrouw legt zich daar bij neer. “Difret” vertelt het waargebeurde verhaal van zo’n vrouw.

    Publicatiedatum

  • Soroptimist Club Ede steunt ieder jaar, onder andere door het organiseren van Movie and More, een project dat gericht is op het verbeteren van de positie van meisjes en vrouwen. In 2018 steunen wij het project Confidence Centre in India van stichting Justice and Care. Dit is een trainingscentrum voor slachtoffers van mensenhandel en kwetsbare meisjes en vrouwen. Het doel is de economische positie van deze jonge vrouwen te versterken zodat ze economisch onafhankelijk worden en geen risico lopen te worden verhandeld.

    Publicatiedatum