Soroptimist Club Ede

Club Ede is opgericht in 1996 en telt momenteel 44 leden, van wie de oudste geboren werd in 1923 en de jongste in 1976. Niet alleen de spreiding over leeftijdsgroepen is groot, ook de spreiding over beroepen is aanzienlijk. Bekijk de ‘Wie zijn wij’ pagina om ons te leren kennen.
Elke maand komt de club bijeen in Restaurant Buitenzorg in Ede en dan worden diverse thema’s besproken. Tevens zijn er enkele malen per jaar kleine kringbijeenkomsten en tafelgesprekken.

Het jaarthema van onze voorzitter van dit jaar is “Taaldaden”.
Gesproken en geschreven taal zijn een belangrijke sleutel om toegang te krijgen tot de samenleving: om in contact te komen met de mensen om je heen, om te kunnen leren, om werk te vinden, om je te kunnen redden in onze maatschappij waarin geschreven taal (internet!) een steeds grotere rol speelt. Eén van de instrumenten die Soroptimisten wereldwijd inzetten om de positie van vrouwen en meisjes te bevorderen is toegang tot onderwijs. En taal is het instrument van alle onderwijs. Bovendien kun je met taal ook een verandering teweegbrengen: denk aan beloven, feliciteren, waarschuwen, begroeten als voorbeelden van een taalhandeling of taaldaad.

Soroptimist Club Ede maakt deel uit van een wereldwijde organisatie met bijna 100.000 vrouwelijke leden. Soroptimist International steunt projecten die gericht zijn op het verbeteren van de positie van meisjes en vrouwen.
Om geld in te zamelen organiseren wij als club jaarlijks Movie and More, een filmavond in Cinemec. In de afgelopen 10 jaar hebben we meer dan 150.000 euro bijeengebracht.
De laatste Movie and More heeft plaatsgevonden op dinsdag 21 maart 2017. Dit jaar steunden wij het Adoptieproject van Stichting Paymaan uit Nijmegen, waardoor (o.a.) meisjes in Afghanistan een kans krijgen om zich te ontwikkelen in plaats van uitgehuwelijkt te worden of veroordeeld te zijn tot kinderarbeid.

Laatste nieuws

  • De hoofdprijs van Movie and More 2017 is goed terecht gekomen!
    Samen met winnaar Hermen Ketel uit Ede gingen de twee vakmannen van Kerngroen deze week aan de slag. Het gazon en de borders liggen er weer strak bij…

    Publicatiedatum

  • Op 31 mei ging een tiental vluchtelingenvrouwen in gesprek met Soroptimisten van club Ede over beroep, werk en opleiding. Vrouwen van verschillende leeftijden uit Syrië, Eritrea en Iran. De één met alleen een opleiding, de ander ook met werkervaring. Het was voor iedereen een inspirerende avond die smaakt naar meer! De ideeën daarvoor zijn er al.

    Publicatiedatum