Soroptimist Club Ede

Club Ede is opgericht in 1996 en telt momenteel 44 leden, van wie de oudste geboren werd in 1923 en de jongste in 1976. Niet alleen de spreiding over leeftijdsgroepen is groot, ook de spreiding over beroepen is aanzienlijk. Bekijk de ‘Wie zijn wij’ pagina om ons te leren kennen.
Elke maand komt de club bijeen in Restaurant Buitenzorg in Ede en dan worden diverse thema’s besproken. Tevens zijn er enkele malen per jaar kleine kringbijeenkomsten en tafelgesprekken.

Het jaarthema van onze voorzitter van dit jaar is “Bewegen – Beweging – Bewogen”.

Soroptimist Club Ede maakt deel uit van een wereldwijde organisatie met bijna 100.000 vrouwelijke leden. Soroptimist International steunt projecten die gericht zijn op het verbeteren van de positie van meisjes en vrouwen.

Om geld in te zamelen organiseren wij als club jaarlijks Movie and More, een filmavond in Cinemec. In de afgelopen 12 edities hebben we meer dan 165.000 euro bijeengebracht.
De laatste Movie and More heeft plaatsgevonden op dinsdag 13 maart 2018. We hadden weer een mooie film: “Difret”, het speelfilmdebuut van de Ethiopische regisseur Zeresenay Mehari met als uitvoerend producent Angelina Jolie. De opbrengsten waren bestemd voor het project dat wij steunen: Confidence Centre in India, van Justice and Care.


Op 5 maart 2019 zal de volgende Movie and More plaatsvinden, waarvan de opbrengsten ten goede zullen komen aan School for Justice.

Laatste nieuws

 • Tijdens Movie and More op 5 maart zal de film ‘On The Basis Of Sex’ vertoond worden: het waargebeurde verhaal over juriste Ruth Bader Ginsburg, momenteel één van de negen rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof die veel betekend heeft voor vrouwenrechten en emancipatie wereldwijd
  We hopen op veel bezoekers, voor een gezellige avond en een goede opbrengst voor ons project dit jaar: School for Justice

  Publicatiedatum

 • Op 29 november heeft de gemeenteraad van Ede, geïnspireerd door Soroptimistclub Ede, een motie aangenomen om jaarlijks in de periode tussen 25 november en 10 december nadrukkelijk aandacht te besteden aan de actie Orange the World.

  Publicatiedatum

 • #OrangetheWorld : ook in Ede is op 25 november in het kader van de de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen een oranje statement gemaakt. In de gemeenteraadsvergadering van aanstaande donderdag zal bovendien een gemeenteraadslid een motie indienen die betrekking heeft op dit onderwerp. Hoe meer mensen op de publieke tribune met een oranje touch, hoe beter.

  Publicatiedatum