Ons project voor 2018 is bekend!

Soroptimist Club Ede steunt ieder jaar, onder andere door het organiseren van Movie and More, een project dat gericht is op het verbeteren van de positie van meisjes en vrouwen. In 2018 steunen wij het project Confidence Centre in India van stichting Justice and Care. Dit is een trainingscentrum voor slachtoffers van mensenhandel en kwetsbare meisjes en vrouwen. Het doel is de economische positie van deze jonge vrouwen te versterken zodat ze economisch onafhankelijk worden en geen risico lopen te worden verhandeld.


← ouder nieuwer →