Webinar 20 april: “Active Citizenship, Human Rights and Schools: What's the Connection?”

Een bezoek aan de Tweede Kamer; een klassengesprek over tolerantie en diversiteit; een excursie naar een AZC. Allemaal voorbeelden van burgerschapsonderwijs, maar op elke school wordt het weer anders ingevuld. Een nieuwe wet die nog bij de Eerste Kamer in behandeling is, beoogt dat scholen heel gericht en niet vrijblijvend aandacht gaan besteden aan burgerschap. Gaat dat lukken? Wat zijn de uitdagingen voor scholen? Wat gaan kinderen en jongeren daarvan merken?

Soroptimisten zetten zich in voor de rechten van de mens, een onderwerp dat nauw verbonden is met dit thema burgerschapseducatie. Soroptimist Club Ede organiseert daarom in samenwerking met bijzonder hoogleraar mensenrechteneducatie Felisa Tibbitts op dinsdag 20 april 2021 om 20.00 uur een actueel webinar over de verbinding tussen burgerschap, mensenrechten en onderwijs.

Steun met je deelname de drie doelen van Soroptimistclub Ede in 2021 (zie onder)
Meld je vandaag nog aan en laat je actueel informeren. Dit (Engelstalige) webinar is voor iedere belangstellende toegankelijk; deel het event met collega’s en bekenden.

Meer weten over het webinar?

In Nederland is burgerschap: leven met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Scholen hebben, naast ouders en verzorgers, een belangrijke rol om deze gemeenschappelijke waarden aan kinderen en jongeren te leren via onder andere het burgerschapsonderwijs. Bij behandeling in de Tweede Kamer leverde de wet van (demissionair) minister Slob volop discussie op over het aanleren van kennis over en respect voor allerlei verschillende groepen in de samenleving.

Dé expert op dit terrein is prof.dr. Felisa Tibbitts, verbonden aan de Universiteit Utrecht, die onderzoek doet naar mensenrechteneducatie in Nederland. Tijdens het webinar zal zij haar bevindingen presenteren over de gevolgen van de nieuwe richtlijnen op burgerschapsonderwijs. Hoe kunnen deze nieuwe richtlijnen voor burgerschapseducatie de mensenrechtenwaarden en -acties op scholen en daarbuiten weerspiegelen en aanmoedigen? En natuurlijk is er ook ruimte voor discussie via de chat van het webinar. Moderator: Yvonne van Lienden (als zelfstanding organisatieadviseur werkzaam voor de publieke sector, lid Soroptimist Club Ede)

De drie doelen van Soroptimist Club Ede in 2021

De opbrengst van het webinar op 20 april komt ten goede aan:
• het ideële maaltijdbezorgservice / pop-uprestaurant Happietaria in Ede voor vrouwen in Congo
Ouderenzorgprojecten via Soroptimist International Curaçao
100xTrees4Life project in het kader van 100 jaar Soroptimisme wereldwijd

Spreken deze projecten je aan en wil je een financiële bijdrage leveren? Dat kan ook zonder het webinar te volgen of als je deze gemist hebt!
Je donatie – groot of klein – is welkom op IBAN: NL29 ABNA 0470 9767 48 t.n.v. Soroptimist Club Ede, onder vermelding van ‘projecten 2021’ of de naam van het specifieke project dat je aanspreekt .

De leerstoel van Felisa Tibbitts

De Amerikaanse Felisa Tibbitts is in 2017 voor een periode van zes jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar mensenrechteneducatie, verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht en de University College Roosevelt in Middelburg. De Haarlemse Soroptimist Carla Atzema-Looman liet na haar overlijden in 2013 haar bezittingen na aan de Unie van Soroptimisten. Hiermee is de leerstoel van prof. Tibbitts medegefinancierd. Daarnaast bekleedt Felisa Tibbitts de Unesco-leerstoel voor hoger onderwijs in mensenrechten.


← Ouder Nieuwer →